• Creació i suport al teixit empresarial, que millori la seva competitivitat i enforteixi les relacions entre elles, des de la cooperació, els projectes compartits i la capacitat a l’hora de liderar projectes conjunts.
  • Impuls a l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, que faciliti la incorporació a un mercat laboral de qualitat.
  • Millora de la qualitat de vida de les persones del territori, atenent transversalment, els àmbits de la felicitat, l’accés de totes les persones a poder escriure lliurement i de manera participada el full de ruta que permeti l’aconseguiment del futur esperat.
  • Impuls pedagògic per a la transformació cultural i social del territori: sensibilitzar en la cultura del bé comú, el valor del treball en equip, l’oportunitat del canvi com a eina de progrés i excel·lència.
  • Integració ciutadana: Implicar en el procès de transformació social i cultural al màxim d’ens del territori, atenent i integrant especialment els nuclis de talent com són: sector educatiu, sector sòcio-sanitari, teixit associatiu i entitats municipals compromeses realment amb el desenvolupament.