solsona-futur-10Creació d’un Fòrum del Talent transversal, que aplegui accions pedagògiques, que aportin:

  • Més consciència de comunitat
  • Impulsi la cooperació, la iniciativa i la innvoació de manera transversal a tots els sectors de la comunitat territorial
  • Que fomenti la gestió del canvi com a una excel.lent oportunitat per augmentar la qualitat de vida de tots.
  • Que impulsi el bé comú com a fita.
  • Que aporti eines de creixement personal que facilitin el benestar propi i el col.lectiu, el treball en equip, no solament a empreses, sinó també en tots els àmbits de la societat.
  • Que aporti i desvetlli cultura, reconeixement i sensibilitzi a la comunitat territorial vers una societat basada en el coneixement, la sostenibilitat en tots els seus àmbits i les relacions humanes com la gran oportunitat de desenvolupament.
  • Que permeti l’impuls a l’empatia social; la creació de societats intel·ligents; la tecnologia innovadora, útil i vanguardista; i una economia basada per sobre de tot en les persones.