• El Pla Solsona_Desenvolupa és un projecte que creu que la nova economia està basada en les persones, en el talent intrínsec, co-creat i compartit; així com en els recursos propis i locals dels territoris.
  • El Pla Solsona_Desenvolupa treballa per una economia social sostenible, basada per damunt de tot en l’empatia i arrelada al territori.
  • El Pla Solsona_Desenvolupa genera accions que permeten la cooperació entre empreses, entre emprenedors, crea sinergies ciutadanes i apropa a les persones al diàleg intel·ligenti a la presa de decisions responsables.
  • El Pla Solsona_Desenvolupa genera projectes arreu del territori per promoure la cooperació, la iniciativa i la innovació entre els ciutadans.
  • El Pla Solsona_Desenvolupa creu i fomenta metodològicament la intel·ligència col·lectiva, identificant intrant “la diferència com a valor”, doncs creu en les comunitats qualificades, organitzades, tecnològiques i compromeses amb la sostenibilitat.
  • El Pla Solsona_Desenvolupa treballa per crear comunitats creadores del seu propi futur, a través de la integració ciutadana, la intensa formació a mida, i la participació i el consens en el diseny i la presa de decisions del territori. Els territoris intel·ligents, estan connectats i escriuen el seu propi futur.
  • El Pla Solsona_Desenvolupa treballa amb ciutadans inquiets, amb empresaris, emprenedors, joves i adolescents, escoltant i integrant tots els sectors socials; doncs creiem que l’economia sóm tots.
  • El Pla Solsona_Desenvolupa és desenvolupament i no creu en el creixement. El desenvolupament promou la riquesa humana, la diversitat cultural, l’augment de la qualitat de vida transversal i la innovació i la recerca en tots els seus àmbits.