solsona-futur-06Objectius i Funcions

  • Elaboració d’un pla de desenvolupament turístic de qualitat, basat en els recursos propis del territori.
  • El pla es caracteritzaria per la seva vocació territorial i no pas per la comarcal, podent establir així llaços de cooperació entre altres territoris connivents i atractius.

Aquest pla abordaria, entre altres, els següents aspectes:

  • Coordinar els serveis existents i constituir una central de reserves que treballi pel col.lectiu i vetlli pels seus interessos a curt, mig i llarg termini.
  • Que ajudi a la creació d’una marca territorial i no pas comarcal.
  • Fomentar accions de marqueting col.lectiu que acosti la marca territorial de turisme a operadors més grans i de més qualitat.
  • Que ajudi a identificar els recursos endògens susceptibles de formar part de la imatge turística del territori, trobant així elements vertebradors i elements contributius nets.
  • Fomentar l’emprenedoria en el sector turístic per arribar així a una massa crítica de serveis de qualitat al territori.

Recursos necessaris

  • Cal trobar un professional expert en desenvolupament sostenible que assessori el procès
  • Cal augmentar el sentiment de cooperació entre els actors empresarials
  • Cal redactar una Planificació Estratègica de Turisme que incorpori: entitats/actors, recursos endògens, pla de comunicació, central de reserves, rols a desenvolupar, calendarització d’accions i indicatius de seguiment i acompliment.