solsona-futur-07

Què és el Refugi Tecnològic?

El Refugi Tecnològic és una iniciativa que vol acostar la cultura digital a la població, independentment del nivell formatiu de cadascú. La tecnologia és un patrimoni universal i de la ciutadania i moltes vegades queda massa lluny de les persones.

La nostra missió és acostar-la a les persones i fer-la útil, per a que tothom qui vulgui, sigui qui sigui pugui gaudir del seu usatge.

Entenem que junts som més intel·ligents, doncs creiem en el valor del coneixement co-creat en equip.

Principis el Refugi Tecnològic?

“La ciència i la tecnologia ha de ser divertida, dinàmica, ens ha de poder despertar la curiositat i ens ha de fer més amics!”

“La ciència té sentit quan és universal, quan és aprop de les persones, quan és útil i quan ens condueix cap a un món millor per a totes i tots”.

“La tecnologia s’ha de compartir, doncs allò que es comparteix ens fa més feliços/ces”.

“El coneixement s’ha de co-crear entre tots, i junts podem ser més intel·ligents”.

Objectius i Funcions

  • Que permeti l’atracció de talent extern, compromés amb el territori.
  • Que impulsi l’atracció de projectes externs, compromesos amb el territori i amb els recursos endògens del territori.

Recursos necessaris

  • Cartera de potencialitats
  • Cartera de serveis
  • Cartera d’infraestructures
  • Un pla de comunicació
  • Un centre de responsabilitat que dinamitzi el projecte