solsona-futur-09Objectius i Funcions:

 • Elaboració d’un contracte legal de lloguer social, que permeti la intermediació entre propietaris de finques agrícoles i emprenedors que vulguin accedir al lloguer d’aquestes finques a un baix preu.
 • El contracte hauria d’estar avalat i gestionat per l’Ajuntament, així com aquest s’encarregaria de la intermediació, el seguiment i l’acompanyament en l’elaboració del projecte.
 • Cada contracte, a part de descriure les condicions econòmiques específiques, impulsaria un Projecte/Model de desenvolupament econòmic a la finca, el cual contemplaria els següents aspectes:
  • Impuls de l’Agricultura ecològica
  • Impuls de la Ramaderia ecològica
  • Un pla de Servei de turístic sostenible i de qualitat, arrelat a la realitat del territori.
  • Impuls de la suficiència energètica
  • L’acondicionament de qualitat i obres de millora a la finca
  • Compromís amb el medi
  • Compromís amb el territori social
  • Compromís en la creació d’una xarxa activa que dinamitzi aquest sector, participant activament en el seu desenvolupament i la Planificació Estratègica.

Recursos necessaris

 • Elaboració i redacció del contrate de col·laboració
 • Establiment d’un protocol d’actuacions que permeti definir els actors, el timming, i la gestió d’aquests.