• solsona-futur-02Cal deixar de dependre de les fonts d’energia que no siguin produïdes al territori.
  • D’aquesta manera contribuim a un model energètic sostenibles, basat en recursos propis i amb capacitat per decidir de quina manera obtenim l’energia, creant més consciència col.lectiva, i quin ha de ser el model de gestió, augmentant el grau de corresponsabilitat respecte els recursos naturals.