solsona-futur-08Context:

 • Partim de la premisa de que una comunitat territorial, si no té garantides les necessitats bàsiques no podrà plantejar-se actituts com la iniciativa, la creativitat i la cooperació.
 • Cal crear un compromís social que vagi més enllà del que ara hi ha, i arribar sense dubtes a la sostenibilitat bàsica de totes les persones.

Objectius i Funcions:

 • Subsidi dinerari bàsic.
 • Accès al dret a l’habitatge social universal.
 • Aportació a la dieta bàsica de qualitat per a totes les persones de la comunitat.
 • Accès al dret de formació d’alta qualitat dels infants i joves:
  • Garantir l’accès escolar reglat a tots els infants i joves, assumint les despeses inassumibles d’aquestes per part de la comunitat
  • Augmentar i requalificar les activitats extraescolars per a tots els infants i joves. En temps de crisi, cal invertir més que mai en formació de més qualitat que ajudi a fomentar el talent endògen de les comunitats. Activitats formatives claus són:
   • Competències idiomàtiques
   • Competències del llenguatge musical
   • Competències de valors i ciutadania

Recursos necessaris