Objectius i Funcions

1. Posar en contacte les necessitats de contractació de les empreses amb la oferta professional disponible.

2. Aquest és un servei clau, doncs té capacitat de tenir una visió global tant de les empreses com de les persones desocupades, i per tant pot emprendre accions estratègiques que ajudin a cobrir eficaçment els mutus interessos.

Recursos necessaris

  • Creació d’una xarxa de professionals que facin prospecció i desenvolupin els punts 1 i 2.
  • Creació d’una plataforma web, on quedin recollits els objectius del pla, així com els actors que hi participen, a més a més de les eines necessàries que facilitin la consecució del pla.