Objectius i Funcions:

1. Definició del perfil professionals de cada persona desocupada
Aquest perfil es fara en funció de les competències reals de cada persona, així com
de les competències que es poden desenvolupar.

2. Pla de formació: Elaboració d’un Pla de formació en competències clau i que faciliti la millora de la seva professionalització en funció de les necessitats de les empreses.

3. Processos d’acompanyament individualitzat, per a les persones desocupades, que facin el seguiment i el control de cada persona desocupada, a l’hora que subminitrarà la motivació necessària.

Recursos necessaris

  • Creació d’una xarxa de professionals que facin prospecció i desenvolupin els punts 1, 2 i 3.
  • Creació d’una base de dades/Xarxa de col·laboradors de la formació professional, que aportin valor al Pla de formació clau de cada persona desocupada.