Context

Objectius i Funcions

 • Creació de la marca Solsona_Qualitat, que transmeti un missatge de qualitat i que sigui aplicable a qualsevol sector social i econòmic del territori.
 • Dinamització de la marca, que s’integri en la població, en la seva creació, i que convidi a la reflexió interna del valor del territori i en l’arrelament dels projectes. La dinamització s’hauria de fer en el màxim de sectors socials del territori, impulsant així la cohesió de les persones, l’economia i la qualitat com a valor.
 • Impuls a la marca de Solsona_Qualitat, que doni veu i faci ressó dintre del territori i fora d’ell, i que faciliti la identificació dels productes, serveis i valors.

Accions

 • Procès de creació participada de la marca Solsona_Qualitat, que atengui als següents àmbits:
  • Els valors que transmetrà
  • El disseny que l’identificarà
 • Procès de dinamització interna, que permetria:
  • la identificació de la població i els diferents sectors amb la marca
  • així com que permeti processos de reflexió intern sobre la identitat, la qualitat i els valors que promou
 • Procès que impulsi la marca
  • Establir un Consell Regulador de la marca que:
   • Elaboració d’un pla de màrqueting que la pugui posicionar
   • Redacció dels requisits necessaris per a l’acreditació
   • Faciliti la seva administració
   • Vetlli per la seva qualitat
   • Reguli les acreditacions i el seu seguiment