Per què Solsona Futur?Solsona_Pla de Xoc, vol impulsar mesures per pal·liar el tancament d’empreses i la pèrdua ocupació, recolzant les empreses que ja funcionen, així com millorant l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.

Per tant, Solsona_Pla de Xoc és un Pla per a desenvolupar el territori, i que impulsa la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Amb aquesta acció es pretén descriure de manera participada i co-creada un full de ruta a seguir per aconseguir l’objectiu principal: el desenvolupament ciutadà/humà del territori. Aquestes fites les descriuan bottom up, de baix a dalt.

Els àmbits d’actuació seran els següents:

  • Empresa
  • Ocupació
  • Cultura
  • Educació
  • Ciutadania

El Pla Solsona-Desenvolupa potenciarà els factors endògens del territori com són:

  • El talent
  • Els recursos propis

La proposta es vertebra en 3 eixos temàtics que a l’hora són estratègics:

  • la Cooperació com a actitud
  • l’Emprenedoria com a actitud
  • la Innovació com a actitud

Tres actituts que ajuden a vertebrar un teixit social, empresarial i econòmic de qualitat, sostenible i basat en els recursos del territori i el foment del talent propi.

El Pla Solsona_Pla de Xoc, parla també del concepte d’arrelament: el desenvolupament basat enallò genuí que només es pot entendre dintre del territori. És d’aquesta manera que volem impulsar una comunitat econòmica al territori, àgil i proactiva, cooperant i intel.ligent, innovadora i basada en la integració.