Empresaris per al Solsonès manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic, tot entenent com a prioritari el progrés del territori en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s’hi desenvolupen.

Pel que fa a les activitats econòmiques, Empresaris per al Solsonès és una associació multisectorial que aplega empreses industrials, comercials, de la construcció, de serveis i també d’activitats primàries així com empreses de tota mida (petites, mitjanes i grans) totes tenen cabuda a l’associació perquè totes constitueixen el teixit empresarial del territori.

Empresaris per al Solsonès, organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació. Representa el teixit empresarial del seu àmbit comarcal. L’associació és independent i té un caire multisectorial.

Aquesta associació que es va constituir l’any 1999, amb catorze empreses fundadores. Actualment som 180 empreses.

Missió

Vetllar pel desenvolupament econòmic, social i professional del teixit empresarial del Solsonès, dinamitzant i implicant a les persones, facilitant la interrelació entre empreses, agents  i administracions.

Visió

Valors