[radio* cuota default:1 "Autònoms 45 €" "2 a 4 treballadors/es 80 €" "Fundacions i entitats s/ànim de lucre 80 €" "5 a 10 treballadors/es 120 €" "11 a 25 treballadors/es 160 €" "Més de 25 treballadors/es 230 €"]

Vull rebre informació dels empresaris del solsonès

Coneixo les tarifes per als associats i confirmo la meva entrada als empresaris del solsonés através de aquesta firma i de una que fare per escrit en els propes dies .