•  Informació i comunicació directa de les activitats de l’associació: Ja siguin cursos, xerrades, networquing, reptes aconseguits.
  • L’associació com a referent on poder fer propostes inquietuds i necessitats del soci, que es treballaran individualment per aconseguir-ho, en fem un seguiment.
  • Tenim una estructura consolidada que funciona al servei de l’associat.
  • Informació diària de subvencions, legislacions…
  • Targeta associat.
  • Disposem d’un espai sense càrrec, per poder realitzar reunions, cursos interns empreses, qualsevol necesitat del soci…

Reunions