CERTIFICAT ACREDITATIU INDIVIDUAL DE NECESSITAT DE DESPLAÇAMENT PERSONAL PER MOTIUS LABORALS

Us informem que, si és el cas que n’heu de fer, pel als desplaçaments per motius laborals pot ser requerit pels cossos de seguretat un certificat acreditatiu de la necessitat del desplaçament. Us recordem que només pot viatjar una persona en cada vehicle i us adjuntem un model per si us és d’utilitat. Gràcies per prendre totes les mesures de seguretat!