La gestió del conflicte és una bona eina per al canvi i la transformació

El dia 11 de desembre , vam fer un taller  sota el títol “La gestió del conflicte és una bona eina per al canvi i la transformació” amb el següent contingut del taller:

• Perspectiva positiva dels conflictes.• Actituds davant els conflictes
• La comunicació no violenta.
• Eines d’anàlisi i negociació de conflictes
Objectius:
• Millorar les capacitats dels/les professionals en eines per la transformació no violenta dels conflictes.
• Intercanviar visions i experiències sobre abordatge del conflicte.

El taller es dirigía a:
El taller es planteja des d’una perspectiva d’investigació acció participativa (IAP) en la mesura que l’aprenentatge es vincula a l’anàlisi i crítica de la realitat dels participants i l’intercanvi d’experiències entre aquests.
A més, seguint l’enfocament socio afectiu, la metodologia és activa, s’introdueixen els continguts a partir de la vivència dels mateixos participants en diferents dinàmiques proposades durant la formació i d’anàlisi de casos plantejats per ells/elles.